• Η συμβολή της κοινωνίας των πολιτών στην κοινωνική ένταξη των ασυνόδευτων ανήλικων στο Ηράκλειο Κρήτης.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
  Συγγραφείς: Παπαδημητροπούλου, Μαρία-Ρόζα; Σαρηγιαννίδου, Χριστίνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Οικονόμου, Αικατερίνη
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-03-03
  Ο σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι η μελέτη των στάσεων και αντιλήψεων της κοινωνίας των πολιτών στην πόλη του Ηρακλείου απέναντι στα ασυνόδευτα παιδιά και ο τρόπος συμβολής τους στην κοινωνική τους ένταξη. Η έρευνα ...
 • Η συσχέτιση του κοινωνικού κεφαλαίου των ασυνόδευτων ανηλίκων στην Ελλάδα με τη χρήση των υπηρεσιών υγείας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
  Συγγραφείς: Γεωργιάς, Θεόδωρος; Δημητρίου, Ελένη; Ηρακλέους, Χριστίνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Κύρου, Ιωάννα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 12-07-2014
  Η παρούσα μελέτη ασχολείται με την συλλογή δεδομένων σχετικά με το κοινωνικό κεφάλαιο των ασυνόδευ των ανηλίκων στην Ελλάδα και τη χρήση υπηρεσιών υγείας. Επιπλέον , στόχοι της συγκεκριμένης έρευνας είναι πρώτον, η διερεύνηση ...