• Προσομοίωση υπόγειου υδροφορέα με χρήση του λογισμικού Groundwater Vistas 4.0.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Μελιδονιώτη, Α.; Νεννέ, Π.
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 23-02-2009
  Στη συγκεκριμένη εργασία περιγράφεται το λογισμικό GV και δίνονται οδηγίες για το πώς χρησιμοποιείται για τη σχεδίαση finite-difference μοντέλων για το MODFLOW.
 • Υφαλμύρωση υπόγειων υδροφορέων νομού Χανίων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Τρούσσα-Μάρτη, Σοφία
  Επιβλέπων καθηγητής: Σταυρουλάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-07-2009
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εκτίμηση της διείσδυσης αλμυρού νερού σε παράκτιους υδροφορείς στην περιοχή των Χανίων. Εξετάστηκαν επτά δείγματα νερού του Νομού Χανίων πέντε από τα οποία ήταν υπόγεια και ελήφθησαν ...