• Το ΦΠΑ και η απόδοσή του στη σύγχρονη δημοσιονομική εποχή

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
    Συγγραφείς: Αϊλαμάκη, Μαρία; Καρτσωνάκης, Ιωάννης
    Επιβλέπων καθηγητής: Γαρεφαλάκης, Αλέξανδρος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-06-08
    Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) είναι η κύρια έμμεση φορολογία σε όλες της χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βάση τις σχετικές κοινοτικές οδηγίες. Στις 11 Απριλίου 1967 υιοθετήθηκαν οι δύο πρώτες οδηγίες για τον ΦΠΑ, οι ...