• Ηλεκτροχημική μελέτη APCVD οξειδίων βαναδίου ως ηλεκτροενεργές επιστρώσεις για πυκνωτές.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Μπέη, Αντωνία
  Επιβλέπων καθηγητής: Βερνάρδου, Δήμητρα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-12-13
  Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται στην αγορά εργασίας όλο και μεγαλύτερη ζήτηση για συσσωρευτές με καλύτερα χαρακτηριστικά όπως η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, η μεγαλύτερη δύναμη και ενέργεια καθώς και σταθερότητα μεταξύ των ...
 • Ηλεκτροχημική μελέτη επιστρώσεων οξειδίου βαναδίου για εφαρμογές σε πυκνωτές.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Νικολαΐδης, Ευστάθιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Βερνάρδου, Δήμητρα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-08-22
  Κάναμε μετρήσεις I-V (ρεύματος – τάσης) , Ι-t (ρεύματος – χρόνου) και V-t (τάσης – χρόνου) και προέκυψαν τα εξής συμπεράσματα : • Οι επιστρώσεις οξειδίων βαναδίου δεν ήταν σταθερές με τη πάροδο σαρώσεων. • Το ...
 • Ηλεκτροχημική μελέτη επιστρώσεων οξειδίου του βανασίου για εφαρμογή σε πυκνωτές.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Ρασούλης, Μιχαήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Βερνάρδου, Δήμητρα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-05-15
  Τα τελευταία χρόνια η τεχνολογία εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς, με αποτέλεσμα την συνεχή αύξηση κατανάλωσης ενέργειας. Έτσι δημιουργείται η ανάγκη έρευνας, ανάπτυξης και εισαγωγής νέων τεχνολογιών για την μείωση κατανάλωσης ...