• Φορολογία εισοδήματος μισθωτών και ελευθέρων επαγγελματιών και φόρος ακίνητης περιουσίας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Πανάρετάκη, Γεωργία
  Επιβλέπων καθηγητής: Μπαστάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 16-06-2010
  Στην εργασία αυτή θα ασχοληθούμε με τον φόρο εισοδήματος των μισθωτών και ελεύθερων επαγγελματιών καθώς και με το φόρο ακίνητης περιουσίας. Θα αναφερθούμε στις πηγές και τις κατηγορίες του εισοδήματος, και στους τρόπους ...