• Οι πολέμοι του νερού.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Κερδέλας, Νικόλαος
    Επιβλέπων καθηγητής: Παπαφιλιππάκη, Ανδρονίκη
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
    Το ύδωρ σε σχέση με τον πόλεμο μπορεί να εξεταστεί από πολλές πλευρές και πρέπει να αναλυθεί κάτω από τις διαφορετικές συνθήκες. Το ύδωρ μπορεί να είναι το αντικείμενο των διεθνών διαπραγματεύσεων ή μπορεί να είναι μια ...