• Διαχείριση των ΑΗΗΕ* στην Ελλάδα. *απόβλητα ηλεκτρικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Μαγόπουλος, Μάριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Σταυρουλάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 06-05-2011
  Η εργασία αυτή καταγράφει την υφιστάμενη κατάσταση των ΑΗΗΕ στην Ελλάδα την περίοδο 2002 - 2007. Παρουσιάζονται οι ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις στην ΕΕ καθώς και οι εγχώριες. Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα για την ...
 • Πλαίσιο και κανόνες διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Αναλυτική περιγραφή διαδικασίας σε οθόνες CRT.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Βαφειάδης, Λάζαρος; Νικολούδης, Κωνσταντίνος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μακρής, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 24-02-2009
  Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η παρουσίαση της διαδικασίας ανακύκλωσης των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και ειδικότερα των CRT οθονών Η/Υ. Στην συγκεκριμένη διαδικασία είναι ...