• Ο καταδυτικός τουρισμός στην Ελλάδα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Δρακόπουλος, Διονύσιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Φραγκούλης, Αντώνιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-02-2008
  Ο καταδυτικός τουρισμός, είναι μία αγορά που έχει απεριόριστες δυνατότητες εξέλιξης σε μια χώρα όπως η Ελλάδα. Είναι ένα αναπόσπαστο και πολύ μεγάλο κομμάτι του Θαλάσσιου Τουρισμού. Δυστυχώς μέχρι σήμερα η Πολιτεία τον ...