• Εννοια και χαρακτηριστικά. Η λογιστική παρακολούθηση των προσωπικών εταιριών Ο.Ε. και Ε.Ε.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Καλαθάκη, Σταυρωτή; Τσιγώνης, Μάνος
  Επιβλέπων καθηγητής: Τσιμπούκης, Σταύρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 14-06-2010
  Στο κείμενο που ακολουθεί παρακάτω, αναλύουμε την έννοια, τα χαρακτηριστικά και τη λογιστική παρακολούθηση των προσωπικών εταιριών. Συγκεκριμένα, αναφέρεται η διαδικασία σύστασης της προσωπικής εταιρίας (Ομόρρυθμης και ...
 • Εργασίες τέλους χρήσης Α.Ε., ισολογισμός αποτέλεσματα εκμετάλευσης, χρήσης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Σέλλιου, Σταματίνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Χατζάκη, Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 03-06-2008
  Οι εργασίες τέλους χρήσης είναι μια διαδικασία που γίνεται για να εξακριβώσουμε πως διαμορφώθηκαν τα στοιχεία της περιουσίας και ποια τελική ποσοτική μορφή πήρε το κεφάλαιο από τα έξοδα και έσοδα που σχηματιστήκανε από την ...