• Διερεύνηση του βαθμού επιρροής του αθλητικού μάρκετινγκ στην συμπεριφορά του αθλητικού καταναλωτή στην Ελλάδα. Περίπτωση μελέτης των νέων ηλικίας 16-26 ετών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης (Ιεράπετρα)
  Συγγραφείς: Κυριακόπουλος, Κωνσταντίνος; Τσάπαλας, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαστοράκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-07-20
  Στην εργασία αυτή με αφορμή την διερεύνηση του βαθμού επιρροής του αθλητικού μάρκετινγκ στην συμπεριφορά του Έλληνα καταναλωτή, αναλύεται εκτενώς το κοινωνικό φαινόμενο της συμπεριφοράς του καταναλωτή γενικότερα. Το αθλητικό ...
 • Η επίδραση της διαφήμισης στην καταναλωτική συμπεριφορά των παιδιών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης (Ιεράπετρα)
  Συγγραφείς: Ευσταθίου, Καλλιόπη
  Επιβλέπων καθηγητής: Ταβλαδάκη, Δέσποινα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 21-01-2014
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία αφορά την επίδραση της διαφήμισης στην καταναλωτική συμπεριφορά των παιδιών. Τα παιδιά δεν αποτελούν ένα ώριμο τμήμα της αγοράς και το ζήτημα «παιδιά και διαφήμιση» πρέπει να αντιμετωπιστεί, ως ...
 • Η επίδραση της διαφήμισης στην ψυχολογία των νέων καταναλωτών ηλικίας 18-24.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης (Ιεράπετρα)
  Συγγραφείς: Κατσίκη, Σοφία
  Επιβλέπων καθηγητής: Πιταροκοίλη, Στέλλα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 14-03-2012
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία αφορά το ρόλο που παίζουν τα μέσα ενημέρωσης και τα είδη της διαφήμισης στην ψυχολογία των νέων καταναλωτών από 18-24 χρονών. Συγκεκριμένα, διαπραγματεύεται την επιρροή που ασκούν τα μέσα ενημέρωσης ...
 • Η στάση των νέων ηλικίας 15-24 ετών απέναντι στις διαφημίσεις και στα διαφημιστικά μέσα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Αλατζάς, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Δήμου, Ειρήνη
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 24-06-2015
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία υλοποιήθηκε με σκοπό να διερευνηθεί η επιρροή που ασκούν τα διαφημιστικά μέσα στους νεαρούς καταναλωτές καθώς και η στάση της συγκεκριμένης κατηγορίας καταναλωτών (ηλικίας 15-24) απέναντι στις ...
 • Περιγραφική μελέτη και έρευνα των νέων (15-18 ετών) της περιοχής της Ιεράπετρας και ο ρόλος του μάρκετινγκ και της διαφήμισης στην ζωή τους.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης (Ιεράπετρα)
  Συγγραφείς: Βενιζέλου, Αλίκη; Κονταράκη, Ελένη
  Επιβλέπων καθηγητής: Δερμιτζάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 07-12-2009
  Η νεολαία αποτελεί ένα κομμάτι το οποίο πάντα υποβάλλεται σε ελέγχους και έρευνες προκειμένου να βρεθούν κάποια στοιχεία τα οποία βοηθούν τους ερευνητές να προχωρήσουν σε κάποιες περαιτέρω εξελίξεις. Έτσι και το Marketing ...