Εμφάνιση απλής εγγραφής

Omnichannel marketing in retail.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΣπυριδάκης, Δημήτριοςel
dc.creatorSpyridakis, Dimitriosen
dc.date.accessioned2021-11-24T14:47:56Z
dc.date.available2021-11-24T14:47:56Z
dc.date.issued2021-11-24
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10123
dc.description.abstractΗ παρούσα εργασία εξετάζει το πολύ ενδιαφέρον θέμα του Omnichannel μάρκετινγκ και της επιρροής από και προς αυτό, της καταναλωτικής συμπεριφοράς. Το omnichannel μάρκετινγκ έχει εννοιολογικά θεμέλια σε δύο αλληλένδετους κλάδους: πολυκαναλικό μάρκετινγκ και ολοκληρωμένες επικοινωνίες μάρκετινγκ. Στα πλαίσια της παρούσας ερευνητικής διαδικασίας πραγματοποιήθηκε πρωτογενής έρευνα και συγκεκριμένα ποσοτική έρευνα. Το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε είναι ένα δομημένο ερωτηματολόγιο χωρισμένο σε 4 μέρη και περιλαμβάνει 31 ερωτήσεις κλειστού τύπου. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει τα δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων, καθώς και γενικές ερωτήσεις σχετικά με την πρόσβαση των ερωτηθέντων στο διαδίκτυο και την πραγματοποίηση αγορών εντός αυτού, το δεύτερο μέρος δηλώσεις συμφωνίας σχετικά με τις προτιμήσεις αγοράς τους, το τρίτο μέρος δηλώσεις συμφωνίας σχετικά με τους παράγοντες αποτροπής πραγματοποίησης αγοράς μέσω διαδικτύου, και το τέταρτο μέρος δηλώσεις συμφωνίας σχετικά με τις ιδιότητες του διαδικτύου και των διαδικτυακών αγορών. Το δείγμα που επιλέχτηκε για την εκπόνηση της παρούσας εργασίας αποτελείται 170 άτομα. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε την δειγματοληψία ευκολίας, καθώς η έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσω διαδικτύου και το δείγμα συμμετείχε στην έρευνα εθελοντικά. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η ικανοποίηση των αναγκών και των επιθυμιών των πελατών δεν είναι εύκολη υπόθεση καθώς οι προσδοκίες και οι επιλογές τους γίνονται ολοένα και μεγαλύτερες. Για να ικανοποιήσουν και να διατηρήσουν τους πελάτες, οι λιανοπωλητές πρέπει να λάβουν μέτρα για να κατανοήσουν πλήρως τι παρακινεί τους καταναλωτές, τι σκέφτονται και πώς συμπεριφέρονται.el
dc.description.abstractThis paper examines the very interesting topic of Omnichannel marketing and the influence of and towards it, consumer behavior. Omnichannel marketing has conceptual foundations in two interrelated industries: multichannel marketing and integrated marketing communications. In the context of this research process, primary research was carried out, specifically quantitative research. The research tool used is a structured questionnaire divided into 4 parts and includes 31 closed-ended questions. The first part includes the demographics of the participants, as well as general questions about the respondents' access to the internet and making purchases within it, the second part statements of agreement regarding their purchase preferences, the third part statements of agreement about the agents online shopping, and the fourth part statements of agreement on the properties of the internet and online shopping. The sample selected for the preparation of this work consists of 170 people. In this case we have the convenience sampling, as the survey was conducted online and the sample participated in the survey voluntarily. The results show that meeting the needs and desires of customers is not an easy task as their expectations and choices become greater. In order to satisfy and retain customers, retailers need to take steps to fully understand what motivates consumers, what they think and how they behave.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίαςel
dc.publisherΗ.Μ.U, School of Management and Economic Sciences (SMES), Management Science and Technology Dept.en
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleOmnichannel marketing στο λιανικό εμπόριο.el
dc.titleOmnichannel marketing in retail.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΣπυριδάκης, Δημήτριοςel
heal.creatorNameSpyridakis, Dimitriosen
heal.publicationDate2021-11-24
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10123
heal.abstractΗ παρούσα εργασία εξετάζει το πολύ ενδιαφέρον θέμα του Omnichannel μάρκετινγκ και της επιρροής από και προς αυτό, της καταναλωτικής συμπεριφοράς. Το omnichannel μάρκετινγκ έχει εννοιολογικά θεμέλια σε δύο αλληλένδετους κλάδους: πολυκαναλικό μάρκετινγκ και ολοκληρωμένες επικοινωνίες μάρκετινγκ. Στα πλαίσια της παρούσας ερευνητικής διαδικασίας πραγματοποιήθηκε πρωτογενής έρευνα και συγκεκριμένα ποσοτική έρευνα. Το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε είναι ένα δομημένο ερωτηματολόγιο χωρισμένο σε 4 μέρη και περιλαμβάνει 31 ερωτήσεις κλειστού τύπου. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει τα δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων, καθώς και γενικές ερωτήσεις σχετικά με την πρόσβαση των ερωτηθέντων στο διαδίκτυο και την πραγματοποίηση αγορών εντός αυτού, το δεύτερο μέρος δηλώσεις συμφωνίας σχετικά με τις προτιμήσεις αγοράς τους, το τρίτο μέρος δηλώσεις συμφωνίας σχετικά με τους παράγοντες αποτροπής πραγματοποίησης αγοράς μέσω διαδικτύου, και το τέταρτο μέρος δηλώσεις συμφωνίας σχετικά με τις ιδιότητες του διαδικτύου και των διαδικτυακών αγορών. Το δείγμα που επιλέχτηκε για την εκπόνηση της παρούσας εργασίας αποτελείται 170 άτομα. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε την δειγματοληψία ευκολίας, καθώς η έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσω διαδικτύου και το δείγμα συμμετείχε στην έρευνα εθελοντικά. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η ικανοποίηση των αναγκών και των επιθυμιών των πελατών δεν είναι εύκολη υπόθεση καθώς οι προσδοκίες και οι επιλογές τους γίνονται ολοένα και μεγαλύτερες. Για να ικανοποιήσουν και να διατηρήσουν τους πελάτες, οι λιανοπωλητές πρέπει να λάβουν μέτρα για να κατανοήσουν πλήρως τι παρακινεί τους καταναλωτές, τι σκέφτονται και πώς συμπεριφέρονται.el
heal.abstractThis paper examines the very interesting topic of Omnichannel marketing and the influence of and towards it, consumer behavior. Omnichannel marketing has conceptual foundations in two interrelated industries: multichannel marketing and integrated marketing communications. In the context of this research process, primary research was carried out, specifically quantitative research. The research tool used is a structured questionnaire divided into 4 parts and includes 31 closed-ended questions. The first part includes the demographics of the participants, as well as general questions about the respondents' access to the internet and making purchases within it, the second part statements of agreement regarding their purchase preferences, the third part statements of agreement about the agents online shopping, and the fourth part statements of agreement on the properties of the internet and online shopping. The sample selected for the preparation of this work consists of 170 people. In this case we have the convenience sampling, as the survey was conducted online and the sample participated in the survey voluntarily. The results show that meeting the needs and desires of customers is not an easy task as their expectations and choices become greater. In order to satisfy and retain customers, retailers need to take steps to fully understand what motivates consumers, what they think and how they behave.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίαςel
heal.academicPublisherΗ.Μ.U, School of Management and Economic Sciences (SMES), Management Science and Technology Dept.en
heal.titleOmnichannel marketing στο λιανικό εμπόριο.el
heal.titleOmnichannel marketing in retail.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordμάρκετινγκ, πολυκαναλικό, omnichannel, καταναλωτική συμπεριφορά, λιανικό εμπόριοel
heal.keywordmarketing, multichannel, omnichannel, consumer behavior, retailen
heal.advisorNameΣχοινιωτάκης, Νικόλαοςel
heal.advisorNameSchoiniotakis, Nikolaosen
heal.advisorID.emailfreemarkos@yahoo.gr
heal.academicPublisherIDΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιοel
heal.academicPublisherIDΗ.Μ.U Hellenic Mediterranean University‎en


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail
Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States