Εμφάνιση απλής εγγραφής

The satisfaction of nurses from their profession as a career choice.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΠερράκη, Μαρίαel
dc.creatorΠλατάκη, Θεοδώραel
dc.creatorPerraki, Mariaen
dc.creatorPlataki, Theodoraen
dc.date.accessioned2016-03-15T12:52:01Z
dc.date.available2016-03-15T12:52:01Z
dc.date.issued2009-06-11T11:30:02Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/1473
dc.description.abstractΒασικός σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει το βαθμό της επαγγελματικής ικανοποίησης του νοσηλευτικού προσωπικού που υπηρετεί στα δύο δημόσια γενικά νοσοκομεία του Ηρακλείου και να προσδιορίσει τους παράγοντες που την επηρεάζουν και τη διαμορφώνουν. Επιμέρους στόχοι ήταν να καταγράψει τους παράγοντες που κατά την εκτίμηση του προσωπικού αποτελούν ικανά κίνητρα για συνεχιζόμενη εκπαίδευση, καθώς επίσης να εκτιμήσει το ποσοστό των εργαζόμενων Νοσηλευτών που θα άλλαζε το επάγγελμά του.el
dc.languageel
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικήςel
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Health and Welfare Services (SEYP), Nursing Departmenten
dc.rightsAttribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.titleΗ ικανοποιήση των νοσηλευτών από το επάγγελμά τους ως επιλογή καριέρας.el
dc.titleThe satisfaction of nurses from their profession as a career choice.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΠερράκη, Μαρίαel
heal.creatorNameΠλατάκη, Θεοδώραel
heal.creatorNamePerraki, Mariaen
heal.creatorNamePlataki, Theodoraen
heal.publicationDate2009-06-11T11:30:02Z
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/1473
heal.abstractΒασικός σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει το βαθμό της επαγγελματικής ικανοποίησης του νοσηλευτικού προσωπικού που υπηρετεί στα δύο δημόσια γενικά νοσοκομεία του Ηρακλείου και να προσδιορίσει τους παράγοντες που την επηρεάζουν και τη διαμορφώνουν. Επιμέρους στόχοι ήταν να καταγράψει τους παράγοντες που κατά την εκτίμηση του προσωπικού αποτελούν ικανά κίνητρα για συνεχιζόμενη εκπαίδευση, καθώς επίσης να εκτιμήσει το ποσοστό των εργαζόμενων Νοσηλευτών που θα άλλαζε το επάγγελμά του.el
heal.languageel
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικήςel
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Health and Welfare Services (SEYP), Nursing Departmenten
heal.titleΗ ικανοποιήση των νοσηλευτών από το επάγγελμά τους ως επιλογή καριέρας.el
heal.titleThe satisfaction of nurses from their profession as a career choice.en
heal.typebachelorThesis
heal.keywordνοσηλευτής, νοσοκομεία Ηρακλείου, επαγγελματική ικανοποίησηel
heal.keywordnurse, hospitals of Heraklion, professional satisfactionen
heal.advisorNameΣταυροπούλου, Αρετήel
heal.advisorNameStauropoulou, Aretien
heal.academicPublisherIDteicrete
heal.fullTextAvailabilitytrue
tcd.distinguishedfalse
tcd.surveyfalse


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)