Εμφάνιση απλής εγγραφής

Modern psycho-acoustics applications as sound therapy treatment in song, voice and verbal expression.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΣιατίτσας, Γιώργοςel
dc.creatorSiatitsas, Giorgosen
dc.date.accessioned2016-03-15T13:34:49Z
dc.date.available2016-03-15T13:34:49Z
dc.date.issued2012-09-20T08:29:18Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/2329
dc.description.abstractH φωνή είναι μια από της βασικότερες λειτουργίες επικοινωνίας που διαθέτει ο άνθρωπος τόσο κατά την συναναστροφή του με τον υπόλοιπο κόσμο όσο και και κατά την ψυχαγωγία του μέσω του τραγουδιού. Η βασική αυτή λειτουργία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη και εξαρτημένη από μια άλλη λειτουργία την ακοή. Η ακοή είναι το Α και το Ω για την ποιότητα της φωνής μας τόσο κατά την εκτέλεση της ομιλίας και του τραγουδιού όσο και για την ύπαρξη αυτής καθ’ αυτής της φωνής. Στην παρούσα πτυχιακή ανιχνεύουμε και αναλύουμε τα προβλήματα που δημιουργούνται στην εκτέλεση της ομιλίας και του τραγουδιού και τους τρόπους αντιμετώπισης αυτών των προβλημάτων και σε θεωρητικό επίπεδο αλλά και μέσω καινοτόμων μεθόδων που λαμβάνουν χώρα στο κέντρο ΑκουστικόΨυχόφωνολογίας Αθηνών.el
dc.description.abstractVoice is one of man’s basic functions of communication both in terms with his association with the rest of the world as well as in his entertainment through singing. This basic function is inextricably linked and dependent on another function, which is hearing. Hearing is the most important factor not only of the quality of our voice as we speak or sing, but also of the existence of the voice itself. In this thesis we detect and analyze the problems that occur in the process of speech and singing and the ways to deal with these problems not only on a theoretical basis but also through innovative methods that take place in the AkoustikoPsychofonologias center in Athens.en
dc.languageel
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. (Ρέθυμνο)el
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Applied Sciences, Department of Music Technology and Acoustics Engineering (in Rethymno)en
dc.rightsAttribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.titleΟι σύγχρονες ψύχο-ακουστικές εφαρμογές ως ηχοθεραπευτική αγωγή στο τραγούδι, τη φώνηση και τη γλωσσική έκφραση.el
dc.titleModern psycho-acoustics applications as sound therapy treatment in song, voice and verbal expression.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΣιατίτσας, Γιώργοςel
heal.creatorNameSiatitsas, Giorgosen
heal.publicationDate2012-09-20T08:29:18Z
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/2329
heal.abstractH φωνή είναι μια από της βασικότερες λειτουργίες επικοινωνίας που διαθέτει ο άνθρωπος τόσο κατά την συναναστροφή του με τον υπόλοιπο κόσμο όσο και και κατά την ψυχαγωγία του μέσω του τραγουδιού. Η βασική αυτή λειτουργία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη και εξαρτημένη από μια άλλη λειτουργία την ακοή. Η ακοή είναι το Α και το Ω για την ποιότητα της φωνής μας τόσο κατά την εκτέλεση της ομιλίας και του τραγουδιού όσο και για την ύπαρξη αυτής καθ’ αυτής της φωνής. Στην παρούσα πτυχιακή ανιχνεύουμε και αναλύουμε τα προβλήματα που δημιουργούνται στην εκτέλεση της ομιλίας και του τραγουδιού και τους τρόπους αντιμετώπισης αυτών των προβλημάτων και σε θεωρητικό επίπεδο αλλά και μέσω καινοτόμων μεθόδων που λαμβάνουν χώρα στο κέντρο ΑκουστικόΨυχόφωνολογίας Αθηνών.el
heal.abstractVoice is one of man’s basic functions of communication both in terms with his association with the rest of the world as well as in his entertainment through singing. This basic function is inextricably linked and dependent on another function, which is hearing. Hearing is the most important factor not only of the quality of our voice as we speak or sing, but also of the existence of the voice itself. In this thesis we detect and analyze the problems that occur in the process of speech and singing and the ways to deal with these problems not only on a theoretical basis but also through innovative methods that take place in the AkoustikoPsychofonologias center in Athens.en
heal.languageel
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. (Ρέθυμνο)el
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Applied Sciences, Department of Music Technology and Acoustics Engineering (in Rethymno)en
heal.titleΟι σύγχρονες ψύχο-ακουστικές εφαρμογές ως ηχοθεραπευτική αγωγή στο τραγούδι, τη φώνηση και τη γλωσσική έκφραση.el
heal.titleModern psycho-acoustics applications as sound therapy treatment in song, voice and verbal expression.en
heal.typebachelorThesis
heal.keywordακοή, ψυχοακουστική, ήχος, μουσικοθεραπεία, μέθοδος Tomatis, μαθησιακή δυσκολία, φωνή, ομιλίαel
heal.keywordhearing, psychoacoustics, sound, music therapy, Tomatis method, learning disability, voice, speachen
heal.advisorNameΚαλοζάκης, Σπυρίδωνel
heal.advisorNameKalozakis, Spyridonen
heal.academicPublisherIDteicrete
heal.fullTextAvailabilitytrue
tcd.distinguishedfalse
tcd.surveyfalse


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)