• Ανάλυση διαδικασιών αφίξεων και εξυπηρέτησης πελατών σε υποκατάστημα τράπεζας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Μαυράκης, Βασίλειος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μιχαηλίδης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-04-13
  Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η σύνθεση μιας μεθόδου για τον προσδιορισμό του κατάλληλου αριθμού τραπεζικών υπαλλήλων (ταμιών) σε οποιοδήποτε υποθετικό τραπεζικό υποκατάστημα, χρησιμοποιώντας την θεωρία ουρών ...
 • Μοντέλο ελαχιστοποίησης κόστους στην ανάμειξη του ελαιολάδου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Παπαστεφανάκης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μιχαηλίδης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-04-08
  Στην παρούσα Διπλωματική Εργασία, έγινε μία πολύ σημαντική προσπάθεια για να προσεγγίσουμε το μοντέλο ελαχιστοποίησης του κόστους αναφορικά με την ανάμιξη διαφόρων ποσοτήτων ελαιολάδου με διαφορετικά χαρακτηριστικά, ώστε ...