• Εταιρική διακυβέρνηση και περιβαλλοντικές αναφορές.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
    Συγγραφείς: Προγουλάκη, Παρασκευή
    Επιβλέπων καθηγητής: Τερζάκης, Δημήτρης
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 30-11-2015
    Σκοπός- Η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ των περιβαλλοντικών εκθέσεων και της εταιρικής διακυβέρνησης. Σχεδιασμός / μεθοδολογία / προσέγγιση - Βιβλιογραφική ανασκόπηση προηγούμενων ερευνών και μελετών και η εξαγωγή αποτελεσμάτων. ...