• Μελέτη αυτόνομου υβριδικού συστήματος μονοκατοικίας.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΔΠΜΣ Ενεργειακά Συστήματα
    Συγγραφείς: Μενεγάκης, Άγγελος-Επιμενίδης
    Επιβλέπων καθηγητής: Αντωνιδάκης, Εμμανουήλ
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-07-28
    Καθώς οι αρνητικές περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις των παραδοσιακών πηγών ενέργειας συνεχίζουν να πληθαίνουν, σήμερα κρίνεται πιο αναγκαία από ποτέ η καθιέρωση νέων, βιώσιμων και φιλικών προς το περιβάλλον ...