• Ανάπτυξη smartphone εφαρμογής βασισμένη στη θετική ψυχολογία για διαχείριση ευεξίας.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
    Συγγραφείς: Στρατάκη, Ευαγγελία
    Επιβλέπων καθηγητής: Ακουμιανάκης, Δημοσθένης; Καλαϊτζάκη, Αργυρούλα; Τσικνάκης, Εμμανουήλ
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-09-12
    Αυτή η διατριβή περιγράφει την ανάπτυξη Android εφαρμογής η οποία ονομάζεται “BeHappier”. Η εφαρμογή “BeHappier” βασίζεται στο θεωρητικό πλαίσιο της Θετικής Ψυχολογίας, η οποία είναι ένας νέος κλάδος της ψυχολογίας, και ...