• Ενα εργαλείο για την εισαγωγή νέων κανόνων-συλλογισμών σε βάση rdf / owl.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
    Συγγραφείς: Κουρτικάκης, Εμμανουήλ
    Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκης, Νικόλαος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 27-11-2015
    Σε αυτή την εργασία, περιγράφουμε την εφαρμογή μιας λύσης για το πρόβλημα διακλάδωσης/ramification problem των βάσεων δεδομένων OWL που βασίζονται σε RDF / XML. Το πρόβλημα εμφανίζεται στη ρομποτική, σε βάσεις δεδομένων, ...