• Βελτιστοποίηση ελεγκτών ρομποτικών οχημάτων με τη μέθοδο Βελτιστοποίησης Σµήνους Σωματιδίων.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΔΠΜΣ Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής
    Συγγραφείς: Κοντοζούδης, Θεόδωρος
    Επιβλέπων καθηγητής: Δοϊτσίδης, Ελευθέριος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-05-22
    Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη της επίδρασης αλγορίθμων βελτιστοποίησης σµήνους σωματιδίων, σε έντροχα ρομποτικά οχήματα που έχουν τη δυνατότητα να κινούνται αυτόνομα σε άγνωστο περιβάλλον με ...