• Θεσμοί, θεσμική αλλαγή και φοροδιαφυγή.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
    Συγγραφείς: Μανιάς, Ιωάννης
    Επιβλέπων καθηγητής: Σταματόπουλος, Θεόδωρος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 18-07-2014
    Σκοπός αυτής της εργασίας, να μας παρέχει το περίγραμμα της θεωρίας των θεσμών και της θεσμικής αλλαγής, και τον τρόπο με τον οποίο οι θεσμοί επιδρούν πάνω στην οικονομική ανάπτυξη μιας κοινωνίας και ενός κράτους. Συγκεκριμένα, ...