• Εσωτερικός έλεγχος σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Ανδριανού, Ευτυχία
  Επιβλέπων καθηγητής: Σαμαρά, Αγγελική
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-12-07
  Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί διεθνώς πλέον, διαδικασία που επιφέρει πολλαπλά οφέλη και προστιθέμενη αξία σε πάσης φύσεως οικονομικές μονάδες του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα που την εφαρμόζουν, υπό την προϋπόθεση ότι ...
 • Η αποτελεσματικότητα του δημόσιου τομέα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Μελάκη, Αγγελική
  Επιβλέπων καθηγητής: Σταματόπουλος, Θεόδωρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 15-02-2016
  Η αποτελεσματικότητα του δημόσιου τομέα φανερώνει τις προβληματικές του «αποτελεσματικού» Κράτους και εστιάζεται στην θεσμική, την εννοιολογική και την πολιτισμική της διάσταση. Η εξέλιξη των βασικών του γνωρισμάτων (εξουσία, ...
 • Ο έλεγχος αποδοτικότητας στο Δημόσιο Τομέα: προσεγγίσεις και θέματα που ανέκυψαν στις χώρες της Ε.Ε.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Παπάς, Χριστόφορος
  Επιβλέπων καθηγητής: Σταματόπουλος, Θεόδωρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 21-07-2015
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση της έννοιας της αποδοτικότητας ως διαδικασία αυτο-βελτίωσης των κυβερνητικών πολιτικών και εργαλείο προγραμματισμού των δραστηριοτήτων της δημόσιας διοίκησης. Η μέτρηση της ...
 • Συμβάσεις παραχώρησης δημοσίου και αξιολόγηση αποδόσεων [τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιώτη επενδυτή].

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Δερμιτζάκη, Ελευθερία
  Επιβλέπων καθηγητής: Σώρρος, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-09-21
  Η δύσκολη οικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα μας τα τελευταία τρία χρόνια επιβάλλει γρήγορους ρυθμούς ανάπτυξης προκειμένου η ελληνική οικονομία να μπορέσει να ανακάμψει και να βγει από την κρίση με μικρή ...