• Η υιοθέτηση και η χρήση του ηλεκτρονικού επιχειρείν από της μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Σηφάκης, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Κουργιαντάκης, Μάρκος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-04-09
  Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε με στόχο να διερευνήσει τον υιοθέτηση του ηλεκτρονικού επιχειρείν και των νέων τεχνολογιών από της μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στο πρώτο μέρος της εργασίας παρουσιάζεται αρχικά ...
 • Υιοθέτηση συστημάτων πληροφορικής για την λειτουργία και την συνεργασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Σαρρής, Ανδρέας
  Επιβλέπων καθηγητής: Κουργιαντάκης, Μάρκος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-04-10
  Η παρούσα εργασία διερευνά την σχέση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με το Ηλεκτρονικό επιχειρείν, και συγκεκριμένα την δυνατότητα υιοθέτησης πληροφοριακών συστημάτων συνεργασίας από τις επιχειρήσεις της αγοράς της Κρήτης, ...