• Μέθοδος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με την μέθοδο net metering.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΔΠΜΣ Ενεργειακά Συστήματα
    Συγγραφείς: Μαρκάκη, Μαρία-Ειρήνη
    Επιβλέπων καθηγητής: Καραπιδάκης, Εμμανουήλ
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-05-26
    Η συγκεκριμένη εργασία διερευνά το μοντέλο του ενεργειακού συμψηφισμού (net metering) και την εφαρμογή του στην Ελλάδα. Γίνεται μια εισαγωγή στη διεσπαρμένη παραγωγή, δηλαδή την εγκατάσταση μονάδων παραγωγής κοντά στους ...