• Ανάπτυξη συστήματος ελέγχου βραχίονα 2 DOF που περιλαμβάνει μηχανική όραση.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΔΠΜΣ Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής
  Συγγραφείς: Φρουδαράκης, Κωνσταντίνος
  Επιβλέπων καθηγητής: Καββουσανός, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-07-15
  Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος μηχανικής όρασης με μία μόνο κάμερα το οποίο να αναγνωρίζει ένα αντικείμενο σε βαλλιστική τροχιά, να υπολογίζει το σημείο πρόσκρουσης του στο επίπεδο ενός ...
 • Έλεγχος ρομποτικού δακτύλου για τη θέση και την άσκηση δύναμης σε επίπεδη επιφάνεια.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΔΠΜΣ Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής
  Συγγραφείς: Καββουσανός, Σταύρος
  Επιβλέπων καθηγητής: Φασουλάς, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-01-31
  Η παρούσα εργασία ασχολείται με το πρόβλημα του ελέγχου ενός ρομποτικού δακτύλου με παραμορφώσιμο άκρο καθώς κινείται πάνω σε μια επίπεδη και άκαμπτη επιφάνεια προς μια προκαθορισμένη θέση έτσι ώστε να εκτελεί κίνηση ...
 • Σχεδίαση και ανάπτυξη διατάξεων πτερυγίου κυματοειδούς κίνησης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΔΠΜΣ Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής
  Συγγραφείς: Γκλίβα, Ρόζα
  Επιβλέπων καθηγητής: Σφακιωτάκης, Μιχαήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-07-15
  Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον για εφαρμογές που αφορούν στην επιστημονική μελέτη, στην προστασία και στη βιώσιμη εκμετάλλευση των θαλάσσιων φυσικών πόρων. Η ανάγκη για απομακρυσμένη ...
 • Σχεδίαση, κατασκευή και έλεγχος ανθρωπόμορφης ρομποτικής πρόθεσης με δυνατότητες κίνησης και λαβής αντικειμένων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΔΠΜΣ Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής
  Συγγραφείς: Καλαντζής, Σπυρίδων
  Επιβλέπων καθηγητής: Φασουλάς, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2019-07-05
  Στην παρούσα Μεταπτυχιακή Εργασία, πραγματοποιείται μια εκτενέστερη μελέτη των ανθρωπόμορφων ρομποτικών χεριών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, αναγνωρίζοντας τα πεδία μελέτης του καθενός. Αυτό γίνεται μέσα από ένα πλήθος ...
 • Σχεδίαση, κατασκευή και έλεγχος εξωσκελετικού επιπρόσθετου ρομποτικού δαχτύλου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΔΠΜΣ Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής
  Συγγραφείς: Μπέκας, Βασίλειος
  Επιβλέπων καθηγητής: Φασουλάς, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-08-24
  Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον για την ανάπτυξη ρο μποτικών διατάξεων, οι οποίες τοποθετούνται απευθείας επάνω στο σώμα του χρήστη και απο σκοπούν στην υποστήριξη της κίνησης του ...
 • Τηλεχειρισμός ανθρωπόμορφου ρομποτικού χεριού με χρήση οπτικών δεδομένων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΔΠΜΣ Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής
  Συγγραφείς: Βεϊσάκη, Ελένη
  Επιβλέπων καθηγητής: Φασουλάς, Ιωάννης; Κοσμόπουλος, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-09-27
  Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία πραγματεύεται τον τηλεχειρισμό ενός ρομποτικού συστήματος με χρήση οπτικών δεδομένων, τα οποία εξάγονται από μια εξειδικευμένη εφαρμογή. Το τελικό ρομποτικό σύστημα αποτελείται από ένα ...