• Μελέτη τραπεζικών μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α.Α. κατά την περίοδο της κρίσης στην Ελλάδα.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
    Συγγραφείς: Γαλεράκη, Κυριακούλα
    Επιβλέπων καθηγητής: Θάνος, Γεώργιος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 26-02-2015
    Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετάμε την πορεία των μετοχών των πέντε μεγαλύτερων τραπεζών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών κατά την περίοδο της διεθνούς οικονομικής κρίσης. Κύριος στόχος είναι να ...