• Η συμβολή των συγχωνεύσεων και εξαγορών στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
    Συγγραφείς: Νικολιδάκης, Ευτύχης
    Επιβλέπων καθηγητής: Αρβανίτης, Σταύρος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 22-07-2014
    Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να ερευνήσει εμπειρικά τις επιδράσεις των Εξαγορών και Συγχωνεύσεων (Ε&Σ) στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα εξετάζεται κατά πόσο οι Ε&Σ επηρεάζουν το μέγεθος των επιχειρήσεων, ...