• Εξαγορές και συγχωνεύσεις.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Αφεντούλη, Ειρήνη-Ευφροσύνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Τερζάκης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-06-05
  Στη σύγχρονη πραγματικότητα, το επιχειρηματικό περιβάλλον έχει μετατραπεί σε έναν παγκόσμιο στίβο στον οποίο παρατηρούνται οι οικονομικές μονάδες στο σύνολο τους να αναγκάζονται να δραστηριοποιηθούν σε αγορές εκτός των ...
 • Εξαγορές, συγχωνεύσεις και κερδοφορία επιχειρήσεων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Νταουκάκης, Εμμανουήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Τερζάκης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-08-25
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των συγχωνεύσεων και εξαγορών και πως αυτές επιδρούν στην κερδοφορία των επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική επισκόπηση σε 28 άρθρα και έρευνες από ...
 • Η επίδραση των τραπεζικών συγχωνεύσεων και εξαγορών στις τιμές των μετοχών: Η περίπτωση της Ελλάδας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Μπουζάκη, Σωτηρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Φλώρος, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 22-09-2015
  Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να μελετήσει την επίδραση, που έχει η ανακοίνωση της απόφασης για πραγματοποίηση μιας συγχώνευσης ή εξαγοράς, στην απόδοση των τραπεζικών μετοχών των τεσσάρων συστημικών ελληνικών ...