• Τηλεχειρισμός ανθρωπόμορφου ρομποτικού χεριού με χρήση οπτικών δεδομένων.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΔΠΜΣ Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής
    Συγγραφείς: Βεϊσάκη, Ελένη
    Επιβλέπων καθηγητής: Φασουλάς, Ιωάννης; Κοσμόπουλος, Δημήτριος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-09-27
    Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία πραγματεύεται τον τηλεχειρισμό ενός ρομποτικού συστήματος με χρήση οπτικών δεδομένων, τα οποία εξάγονται από μια εξειδικευμένη εφαρμογή. Το τελικό ρομποτικό σύστημα αποτελείται από ένα ...