• Αναβάθμιση υπηρεσιών στην τοπική αυτοδιοίκηση.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Πρασανάκης, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Αποστολάκης, Αλέξανδρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-04-12
  Η Ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση είχε μια μακρόχρονη και δύσκολη πορεία εξέλιξης σε ένα κατακερματισμένο διοικητικό σύστημα εξαρτώμενο κατά τα προηγούμενα χρόνια από την κεντρική εξουσία και έχει εισπράξει αυστηρή κριτική ...
 • Εσωτερικός έλεγχος σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Ανδριανού, Ευτυχία
  Επιβλέπων καθηγητής: Σαμαρά, Αγγελική
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-12-07
  Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί διεθνώς πλέον, διαδικασία που επιφέρει πολλαπλά οφέλη και προστιθέμενη αξία σε πάσης φύσεως οικονομικές μονάδες του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα που την εφαρμόζουν, υπό την προϋπόθεση ότι ...
 • Πώς μπορεί ο εσωτερικός έλεγχος να βελτιώσει το δημόσιο τομέα; Η περίπτωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Στιβακτάκη, Αικατερίνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Ιατρίδης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 18-07-2014
  Η παρούσα διπλωµατική εργασία συντάχθηκε µε σκοπό την ανάδειξη της υπάρχουσας κατάστασης της Τ.Α. και την ανίχνευση του τρόπου βελτίωσης της µε την υιοθέτηση κατάλληλων συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου. Αφορµή για την εκπόνησή ...