• Ανάλυση δεδομένων και άντληση γνώσης μέσω κοινωνικών δικτύων βάσει τοποθεσίας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Μακρίδης, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Κοπανάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-09-13
  Τρέχουσες έρευνες υποστηρίζουν ότι η χρήση των κοινωνικών δικτύων μπορεί να αποτελέσει κυρίαρχο μέσο για την απόκτηση πολύτιμης γνώσης σχετικά με τους τουριστικούς προορισμούς μέσω της συλλογής δεδομένων από τα κοινωνικά ...
 • Tουρισμός και οικονομική ανάπτυξη. H περίπτωση της Ελλάδας.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Αντιμισάρης, Βασίλειος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μουδάτσου, Αργυρώ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-04-08
  Ο τουρισμός στην Ελλάδα, σε σχέση με τους άλλους παραγωγικούς τομείς, είναι μία οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα που στα χρόνια της κρίσης έχει αποτελέσει κινητήρια δύναμη για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Έχει ...
 • Άμεσες ξένες επενδύσεις και τουρισμός - Η περίπτωση της Ελλάδος.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Αλεξανδρίδης, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μουδάτσου, Αργυρώ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-04-05
  Η παρούσα εργασία σκοπό έχει να διερευνήσει τη σχέση μεταξύ των ξένων άμεσων επενδύσεων και μεγεθών του τουρισμού σε μακροοικονομικό επίπεδο μέσω οικονομετρικών μεθόδων. Για το σκοπό αυτό παρουσιάζεται το ελληνικό τουριστικό ...