• Άμεσες ξένες επενδύσεις και τουρισμός - Η περίπτωση της Ελλάδος.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
    Συγγραφείς: Αλεξανδρίδης, Νικόλαος
    Επιβλέπων καθηγητής: Μουδάτσου, Αργυρώ
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-04-05
    Η παρούσα εργασία σκοπό έχει να διερευνήσει τη σχέση μεταξύ των ξένων άμεσων επενδύσεων και μεγεθών του τουρισμού σε μακροοικονομικό επίπεδο μέσω οικονομετρικών μεθόδων. Για το σκοπό αυτό παρουσιάζεται το ελληνικό τουριστικό ...