• Η προστασία του καταναλωτή τραπεζικών υπηρεσιών.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
    Συγγραφείς: Μακρυγιωργάκης, Γεώργιος
    Επιβλέπων καθηγητής: Ιατράκης, Γεώργιος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 26-02-2015
    Κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες ,το χρηματοοικονομικό περιβάλλον (όπου δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί) , μεταβάλλεται ραγδαία , μέσα από ένα έντονο ανταγωνισμό , απελευθέρωση / ...