• Εσωτερικός έλεγχος τραπεζών.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
    Συγγραφείς: Καλλιτσουνάκη, Παρασκευή
    Επιβλέπων καθηγητής: Χαρίσης, Χαρίλαος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 20-07-2014
    Αναμφισβήτητα ο ρόλος των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στις μέρες μας, όπου η απελευθέρωση της αγοράς χρήματος και της διακίνησης κεφαλαίων μέσω της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς έχει μεταβάλλει τα δεδομένα του οικονομικού μας ...