• Αναγνώριση αεροσκάφους με μηχανική όραση

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΔΠΜΣ Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής
    Συγγραφείς: Βιδάκης, Δημήτριος
    Επιβλέπων καθηγητής: Κοσμόπουλος, Δημήτριος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-05-11
    Στην προσπάθεια να αντιμετωπιστείο ολοένα και αυξανόμενοςόγκος των αεροσκαφών που πετούν καθημερινά, αναζητείται λύση σε πολλούς τομείς της τεχνολογίας. Μέχρι στιγμής, κυριότερο ρολό παίζει η τεχνολογία Radar. Από την άλλη ...