• Εκπαιδευτικές υπηρεσίες.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
    Συγγραφείς: Ορφανάκης, Βασίλειος
    Επιβλέπων καθηγητής: Βασιλάκης, Κωνσταντίνος; Καλογιαννάκης, Μιχαήλ
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-08-23
    Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών που προσφέρονται από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και η διερεύνηση για τη δημιουργία νέων. Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της μελέτης, αναπτύξαμε ...