• Μέθοδοι επεξεργασίας σήματος για την εκτίμηση φυσιολογικών παραμέτρων από οπτικές καταγραφές.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
    Συγγραφείς: Χριστινάκη, Ειρήνη
    Επιβλέπων καθηγητής: Τσικνάκης, Εμμανουήλ
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-01-16
    Η παρακολούθηση των βιοσημάτων (physiological signals) ενός ατόμου εξ’ αποστάσεως και χωρίς επαφή αποτελεί μια σημαντική επιστημονική πρόκληση της οποίας η επίλυση θα επιτρέψει την ανάπτυξη καινοτόμων, μη παρεμβατικών ...