• Σχέση χρηματιστηριακής αγοράς και αγοράς ακινήτων στην Ελλάδα, την δεκαετία 2006-2016.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
    Συγγραφείς: Θεοδωράκης, Μάρκος
    Επιβλέπων καθηγητής: Φλώρος, Χρήστος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-04-10
    Η παρούσα εργασία αποτελεί την συλλογή, καταγραφή και ανάλυση δυο σημαντικών δεικτών, του δείκτη FTSE του χρηματιστηρίου Αθηνών και του δείκτη τιμών διαμερισμάτων στο σύνολο(ανά γεωγραφική περιοχή καιανά παλαιότητα ...