• Ευρωπαϊκές επιδοτήσεις ως παράγοντας περιφερειακής οικονομικής μεγέθυνσης.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
    Συγγραφείς: Παπαδοπούλου, Ζαχαρούλα
    Επιβλέπων καθηγητής: Σταματόπουλος, Θεόδωρος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-12-20
    Η εργασία αυτή έχει σκοπό να παρουσιάσει τις διαφορές που υπάρχουν σε κάθε περιφέρεια, μελετώντας τις ροές κεφαλαίων της κάθε περιοχής. Μέσα από αυτήν την ανάλυση αναμένεται να γίνει μια προσέγγιση στα προβλήματα της ...