Εμφάνιση απλής εγγραφής

Virtual representation of musical communities on the web.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΕυθυμίου, Μιχαλίτσαel
dc.creatorΓρηγορακάκη, Αιμιλίαel
dc.creatorEfthymiou, Michalitsaen
dc.creatorGrigorakaki, Aimiliaen
dc.date.accessioned2016-03-15T14:57:47Z
dc.date.available2016-03-15T14:57:47Z
dc.date.issued2009-01-23T13:04:25Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/3100
dc.description.abstractΗ εργασία αυτή έχει σκοπό τη δημιουργία μίας εφαρμογής σε Java όπου ο χρήστης θα μπορεί να συνθέτει μουσική και να την αναπαράγει. Η εφαρμογή χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο κομμάτι αφορά την σύνθεση μουσικής σε παρτιτούρα, ώστε ο χρήστης να εξοικειωθεί με τους βασικούς κανόνες της μουσικής. Η εφαρμογή θα δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να εισάγει νότες, παύσεις, καθώς και να καθορίζει το μουσικό όργανο με το οποίο επιθυμεί να συνθέσει. Επίσης, θα μπορεί να αναπαράγει τη μουσική που συνέθεσε. Το δεύτερο κομμάτι αφορά την οπτική αναπαράσταση του μουσικού οργάνου και την οπτική απεικόνιση των νοτών σε αυτό. Ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να επιλέγει μία νότα από την παρτιτούρα και να βλέπει τη θέση που έχει η συγκεκριμένη νότα στο μουσικό όργανο. Αυτό έχει ως σκοπό την εύκολη κατανόηση και εκμάθηση της θεωρίας της μουσικής και την αντιστοιχεί με το μουσικό όργανο. Η πτυχιακή αυτή εργασία έχει υλοποιηθεί για μουσικά όργανα που ανήκουν στην κατηγορία «κιθάρα». Η διαδικασία ολοκλήρωσης της εργασίας αποτελείται από τα ακόλουθα βήματα: α) Αναζήτηση εργαλείων ανοιχτού κώδικα και μελέτη των δυνατοτήτων τους, β) μελέτη της υπάρχουσας εφαρμογής (score editor), γ) σχεδιασμός της νέας εφαρμογής, δ) ανάπτυξη και υλοποίηση της εφαρμογής της πτυχιακής εργασίας.el
dc.languageel
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.el
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Engineering (STEF), Department of Informatics Engineeringen
dc.rightsAttribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.titleΕικονική αναπαράσταση μουσικών κοινοτήτων στο διαδίκτυο.el
dc.titleVirtual representation of musical communities on the web.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΕυθυμίου, Μιχαλίτσαel
heal.creatorNameΓρηγορακάκη, Αιμιλίαel
heal.creatorNameEfthymiou, Michalitsaen
heal.creatorNameGrigorakaki, Aimiliaen
heal.publicationDate2009-01-23T13:04:25Z
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/3100
heal.abstractΗ εργασία αυτή έχει σκοπό τη δημιουργία μίας εφαρμογής σε Java όπου ο χρήστης θα μπορεί να συνθέτει μουσική και να την αναπαράγει. Η εφαρμογή χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο κομμάτι αφορά την σύνθεση μουσικής σε παρτιτούρα, ώστε ο χρήστης να εξοικειωθεί με τους βασικούς κανόνες της μουσικής. Η εφαρμογή θα δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να εισάγει νότες, παύσεις, καθώς και να καθορίζει το μουσικό όργανο με το οποίο επιθυμεί να συνθέσει. Επίσης, θα μπορεί να αναπαράγει τη μουσική που συνέθεσε. Το δεύτερο κομμάτι αφορά την οπτική αναπαράσταση του μουσικού οργάνου και την οπτική απεικόνιση των νοτών σε αυτό. Ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να επιλέγει μία νότα από την παρτιτούρα και να βλέπει τη θέση που έχει η συγκεκριμένη νότα στο μουσικό όργανο. Αυτό έχει ως σκοπό την εύκολη κατανόηση και εκμάθηση της θεωρίας της μουσικής και την αντιστοιχεί με το μουσικό όργανο. Η πτυχιακή αυτή εργασία έχει υλοποιηθεί για μουσικά όργανα που ανήκουν στην κατηγορία «κιθάρα». Η διαδικασία ολοκλήρωσης της εργασίας αποτελείται από τα ακόλουθα βήματα: α) Αναζήτηση εργαλείων ανοιχτού κώδικα και μελέτη των δυνατοτήτων τους, β) μελέτη της υπάρχουσας εφαρμογής (score editor), γ) σχεδιασμός της νέας εφαρμογής, δ) ανάπτυξη και υλοποίηση της εφαρμογής της πτυχιακής εργασίας.el
heal.languageel
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.el
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Engineering (STEF), Department of Informatics Engineeringen
heal.titleΕικονική αναπαράσταση μουσικών κοινοτήτων στο διαδίκτυο.el
heal.titleVirtual representation of musical communities on the web.en
heal.typebachelorThesis
heal.keywordεικονική αναπαράσταση, κιθάρα, τηλεκπαίδευσηel
heal.keywordvirtual representation, guitar, e-learningen
heal.advisorNameΑκουμιανάκης, Δημοσθένηςel
heal.advisorNameAkoumianakis, Dimosthenisen
heal.academicPublisherIDteicrete
heal.fullTextAvailabilitytrue
tcd.distinguishedfalse
tcd.surveyfalse


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail
Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)