Εμφάνιση απλής εγγραφής

Educational software with XNA.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΚληρονομάκη, Μαρίαel
dc.creatorKlironomaki, Mariaen
dc.date.accessioned2016-03-15T15:17:17Z
dc.date.available2016-03-15T15:17:17Z
dc.date.issued2012-06-28T11:16:32Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/3370
dc.description.abstractΗ εκπαιδευτική διαδικασία είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα το οποίο ο καθένας διδάσκοντας θα πρέπει να δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για να μπορέσει να πετύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Για αυτό λοιπόν θα ήταν καλό να προσπαθούν με διάφορους τρόπους να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των μαθητών και να εισάγουν διάφορες μεθόδους για να γίνεται πιο κατανοητό και να αφομοιώνεται ευκολότερα το μάθημα. Οι υπολογιστές μας δίνουν αυτή τη δυνατότητα χρησιμοποιώντας δηλαδή διάφορα προγράμματα, με ήχο, εικόνα, video, όπως και λογισμικά που είναι φτιαγμένα για ένα συγκεκριμένο θέμα σαν αυτό που δημιούργησα και παρουσιάζω παρακάτω. Με αυτόν τον τρόπο στα παιδιά εντυπώνονται περισσότερες πληροφορίες από την ώρα της παράδοσης αλλά και από το διάβασμα που κάνουν μόνα τους. Υπάρχουν πολλά προγράμματα που δημιουργούν τέτοια λογισμικά, το XNA όμως δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ για κάτι τέτοιο. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο παράγεται από τη Microsoft χρησιμοποιώντας τη γλώσσα C# για τη δημιουργία παιχνιδιών είτε από ερασιτέχνες, είτε από επαγγελματίες προγραμματιστές που μπορούν να υλοποιηθούν σε διάφορα λειτουργικά όπως στην πλατφόρμα Zune, στην κονσόλα X-Box 360 και τώρα με τη νέα έκδοση του XNA 4.0 μπορεί να παίξουν και σε Windows Phones. Συγκεκριμένα ανέπτυξα δύο λογισμικά με τη χρήση της γλώσσας C#. Με το πρώτο θέλω να σας δείξω κάποιες βασικές λειτουργίες της γλώσσας και του προγράμματος XNA. Με την επόμενη εφαρμογή αναπτύσσω ένα εκπαιδευτικό λογισμικό το οποίο θα μπορεί να το χειριστεί ένα παιδί ευχάριστα για να πάρει πληροφορίες για κάποιες εκκλησίες της Βιβλικής Ελλάδας, βλέποντας εικόνες, διαβάζοντας την ιστορία της περιοχής όπου βρίσκονται οι εκκλησίες, αναφέρω την κατάσταση που επικρατεί τώρα σε αυτές τις περιοχές και έχω εισάγει κάποια 3D μοντέλα εκκλησιών. Επιπλέον, στο πρόγραμμά που το οποίο είναι φτιαγμένο σε XNA 3.1, το μετέτρεψα σε XNA 4.0 για να μπορέσει η εφαρμογή μου να τρέξει σε Windows Phone.el
dc.description.abstractTeaching methods are a very important issue in which each tutor must show special interest in order to assure the best possible result .For this, it is best to attract students interest by adapting some new methods in order to make a subject more interesting and easier to learn. Computers give us this opportunity by using different programs with the use of sound, picture and video like software which is made in a certain theme similar to the one i created and presenting below. In this way, children can obtain more information during the lesson and also during their studying hours. Lots of programs are available which create this kind of software but XNA has never before been used for something similar. It is Microsoft and uses C# for the creation of games either by amateusor by professional programmers which can use the Zune platform, the Xbox 360 console and now with the new XNA 4.0 edition for windows based mobile phones in order to be extended. In particular, I developed a platform written in C# in order to present certain details of the XNA program. Next, an educational application was created which can easily be used by a child in order to obtain some basic information about churches of the Biblical Greece by looking at pictures reading, its history , learning how the present is in those places and having the chance to see some 3D models churches . In addition, the application, the application, which is created in XNA 3.1 version, was recreated in XNA 4.0 version so it can also run on Windows based phones.en
dc.languageel
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.el
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Engineering (STEF), Department of Informatics Engineeringen
dc.rightsAttribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.titleΔημιουργία εκπαιδευτικού λογισμικού με τη χρήση XNA.el
dc.titleEducational software with XNA.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΚληρονομάκη, Μαρίαel
heal.creatorNameKlironomaki, Mariaen
heal.publicationDate2012-06-28T11:16:32Z
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/3370
heal.abstractΗ εκπαιδευτική διαδικασία είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα το οποίο ο καθένας διδάσκοντας θα πρέπει να δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για να μπορέσει να πετύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Για αυτό λοιπόν θα ήταν καλό να προσπαθούν με διάφορους τρόπους να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των μαθητών και να εισάγουν διάφορες μεθόδους για να γίνεται πιο κατανοητό και να αφομοιώνεται ευκολότερα το μάθημα. Οι υπολογιστές μας δίνουν αυτή τη δυνατότητα χρησιμοποιώντας δηλαδή διάφορα προγράμματα, με ήχο, εικόνα, video, όπως και λογισμικά που είναι φτιαγμένα για ένα συγκεκριμένο θέμα σαν αυτό που δημιούργησα και παρουσιάζω παρακάτω. Με αυτόν τον τρόπο στα παιδιά εντυπώνονται περισσότερες πληροφορίες από την ώρα της παράδοσης αλλά και από το διάβασμα που κάνουν μόνα τους. Υπάρχουν πολλά προγράμματα που δημιουργούν τέτοια λογισμικά, το XNA όμως δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ για κάτι τέτοιο. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο παράγεται από τη Microsoft χρησιμοποιώντας τη γλώσσα C# για τη δημιουργία παιχνιδιών είτε από ερασιτέχνες, είτε από επαγγελματίες προγραμματιστές που μπορούν να υλοποιηθούν σε διάφορα λειτουργικά όπως στην πλατφόρμα Zune, στην κονσόλα X-Box 360 και τώρα με τη νέα έκδοση του XNA 4.0 μπορεί να παίξουν και σε Windows Phones. Συγκεκριμένα ανέπτυξα δύο λογισμικά με τη χρήση της γλώσσας C#. Με το πρώτο θέλω να σας δείξω κάποιες βασικές λειτουργίες της γλώσσας και του προγράμματος XNA. Με την επόμενη εφαρμογή αναπτύσσω ένα εκπαιδευτικό λογισμικό το οποίο θα μπορεί να το χειριστεί ένα παιδί ευχάριστα για να πάρει πληροφορίες για κάποιες εκκλησίες της Βιβλικής Ελλάδας, βλέποντας εικόνες, διαβάζοντας την ιστορία της περιοχής όπου βρίσκονται οι εκκλησίες, αναφέρω την κατάσταση που επικρατεί τώρα σε αυτές τις περιοχές και έχω εισάγει κάποια 3D μοντέλα εκκλησιών. Επιπλέον, στο πρόγραμμά που το οποίο είναι φτιαγμένο σε XNA 3.1, το μετέτρεψα σε XNA 4.0 για να μπορέσει η εφαρμογή μου να τρέξει σε Windows Phone.el
heal.abstractTeaching methods are a very important issue in which each tutor must show special interest in order to assure the best possible result .For this, it is best to attract students interest by adapting some new methods in order to make a subject more interesting and easier to learn. Computers give us this opportunity by using different programs with the use of sound, picture and video like software which is made in a certain theme similar to the one i created and presenting below. In this way, children can obtain more information during the lesson and also during their studying hours. Lots of programs are available which create this kind of software but XNA has never before been used for something similar. It is Microsoft and uses C# for the creation of games either by amateusor by professional programmers which can use the Zune platform, the Xbox 360 console and now with the new XNA 4.0 edition for windows based mobile phones in order to be extended. In particular, I developed a platform written in C# in order to present certain details of the XNA program. Next, an educational application was created which can easily be used by a child in order to obtain some basic information about churches of the Biblical Greece by looking at pictures reading, its history , learning how the present is in those places and having the chance to see some 3D models churches . In addition, the application, the application, which is created in XNA 3.1 version, was recreated in XNA 4.0 version so it can also run on Windows based phones.en
heal.languageel
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.el
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Engineering (STEF), Department of Informatics Engineeringen
heal.titleΔημιουργία εκπαιδευτικού λογισμικού με τη χρήση XNA.el
heal.titleEducational software with XNA.en
heal.typebachelorThesis
heal.keywordεκπαιδευτικό λογισμικό, XNAel
heal.keywordeducational software, XNAen
heal.advisorNameΤριανταφυλλίδης, Γεώργιοςel
heal.advisorNameTriantafyllidis, Georgiosen
heal.academicPublisherIDteicrete
heal.fullTextAvailabilitytrue
tcd.distinguishedfalse
tcd.surveyfalse


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail
Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)