Εμφάνιση απλής εγγραφής

Heat reflux exchanger with beam pipe.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΣκαμάγκας, Κλέαρχοςel
dc.creatorSkamagkas, Klearchosen
dc.date.accessioned2016-03-15T16:02:41Z
dc.date.available2016-03-15T16:02:41Z
dc.date.issued2014-07-24T12:56:06Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/4233
dc.description.abstractΣτην ακόλουθη πτυχιακή εργασία περιλαμβάνονται θεωρητικά μέρη με πληροφορίες για εναλλάκτες θερμότητας. Στην συνέχεια αναλύεται εκτενέστερα τροποποιημένη άσκηση από το βιβλίο του κου Κτενιαδάκη "Εφαρμογές μετάδοσης θερμότητας" για εναλλάκτη αντιρροής με δέσμη σωλήνων. Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνεται η διαδικασία από την επιλογή του εναλλάκτη και τη δέσμη σωλήνων έως το πάχος της φλάντσας και τον έλεγχο των δακτυλίων.el
dc.description.abstractThe following thesis includes theoretical parts with information on heat exchangers. Then analyzed extensively modified exercise from the book of Mr. Kteniadaki "Εφαρμογές μετάδοσης θερμότητας" for heat reflux beam pipe. It includes the process of selecting the heat exchanger and the tube bundle to the thickness of flantsas and control rings.en
dc.languageel
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.el
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Engineering (STEF), Department of Mechanical Engineeringen
dc.rightsAttribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.titleΕναλλάκτης θερμότητας αντιρροής με δέσμη σωλήνων.el
dc.titleHeat reflux exchanger with beam pipe.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΣκαμάγκας, Κλέαρχοςel
heal.creatorNameSkamagkas, Klearchosen
heal.publicationDate2014-07-24T12:56:06Z
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/4233
heal.abstractΣτην ακόλουθη πτυχιακή εργασία περιλαμβάνονται θεωρητικά μέρη με πληροφορίες για εναλλάκτες θερμότητας. Στην συνέχεια αναλύεται εκτενέστερα τροποποιημένη άσκηση από το βιβλίο του κου Κτενιαδάκη "Εφαρμογές μετάδοσης θερμότητας" για εναλλάκτη αντιρροής με δέσμη σωλήνων. Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνεται η διαδικασία από την επιλογή του εναλλάκτη και τη δέσμη σωλήνων έως το πάχος της φλάντσας και τον έλεγχο των δακτυλίων.el
heal.abstractThe following thesis includes theoretical parts with information on heat exchangers. Then analyzed extensively modified exercise from the book of Mr. Kteniadaki "Εφαρμογές μετάδοσης θερμότητας" for heat reflux beam pipe. It includes the process of selecting the heat exchanger and the tube bundle to the thickness of flantsas and control rings.en
heal.languageel
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.el
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Engineering (STEF), Department of Mechanical Engineeringen
heal.titleΕναλλάκτης θερμότητας αντιρροής με δέσμη σωλήνων.el
heal.titleHeat reflux exchanger with beam pipe.en
heal.typebachelorThesis
heal.advisorNameΠαξινός, Κομσάςel
heal.advisorNamePaxinos, Kosmasen
heal.academicPublisherIDteicrete
heal.fullTextAvailabilitytrue
tcd.distinguishedfalse
tcd.surveyfalse


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)