Εμφάνιση απλής εγγραφής

Economic development and biodiversity loss: international and european policies and the greek experience.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΒιβιλάκης, Γεώργιοςel
dc.creatorVivilakis, Georgiosen
dc.date.accessioned2016-03-15T16:21:02Z
dc.date.available2016-03-15T16:21:02Z
dc.date.issued2014-07-07T19:38:37Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/4682
dc.description.abstractΣτην παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια να προσεγγίσουμε την οικονομική ανάπτυξη και τις απώλειες βιοποικιλότητας που έχουν εντοπιστεί. Επίσης αναλύουμε τις διεθνείς και ευρωπαϊκές πολιτικές που έχουν ψηφιστεί για την προστασία της βιοποικιλότητας. Ακόμη κάνουμε αναφορά στο πως η Ελλάδα έχει συνδράμει στην προστασία και στη διατήρηση της βιοποικιλότητας μέσω της νομοθεσίας και των πρακτικών που έχει ακολουθήσει.el
dc.description.abstractIn this paper an attempt is made to approach economic development and biodiversity loss identified. Also we analyze the international and European policies have been for the protection of biodiversity. Even make reference to Greece that has assisted in the protection and conservation of biodiversity through legislation and practices has followed.en
dc.languageel
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικήςel
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting and Financeen
dc.rightsAttribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.titleΟικονομική ανάπτυξη και απώλειες βιοποικιλότητας: διεθνείς και ευρωπαϊκές πολιτικές και η ελληνική εμπειρία.el
dc.titleEconomic development and biodiversity loss: international and european policies and the greek experience.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΒιβιλάκης, Γεώργιοςel
heal.creatorNameVivilakis, Georgiosen
heal.publicationDate2014-07-07T19:38:37Z
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/4682
heal.abstractΣτην παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια να προσεγγίσουμε την οικονομική ανάπτυξη και τις απώλειες βιοποικιλότητας που έχουν εντοπιστεί. Επίσης αναλύουμε τις διεθνείς και ευρωπαϊκές πολιτικές που έχουν ψηφιστεί για την προστασία της βιοποικιλότητας. Ακόμη κάνουμε αναφορά στο πως η Ελλάδα έχει συνδράμει στην προστασία και στη διατήρηση της βιοποικιλότητας μέσω της νομοθεσίας και των πρακτικών που έχει ακολουθήσει.el
heal.abstractIn this paper an attempt is made to approach economic development and biodiversity loss identified. Also we analyze the international and European policies have been for the protection of biodiversity. Even make reference to Greece that has assisted in the protection and conservation of biodiversity through legislation and practices has followed.en
heal.languageel
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικήςel
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting and Financeen
heal.titleΟικονομική ανάπτυξη και απώλειες βιοποικιλότητας: διεθνείς και ευρωπαϊκές πολιτικές και η ελληνική εμπειρία.el
heal.titleEconomic development and biodiversity loss: international and european policies and the greek experience.en
heal.typebachelorThesis
heal.keywordοικονομική ανάπτυξη, βιοποικιλότηταel
heal.keywordeconomic development, viodiversityen
heal.advisorNameΦουρμούζη, Βασιλικήel
heal.advisorNameFourmouzi, Vasilikien
heal.academicPublisherIDteicrete
heal.fullTextAvailabilitytrue
tcd.distinguishedfalse
tcd.surveyfalse


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)