• Ανάλυση pareto για την ποιότητα υπηρεσιών ξενοδοχείων από κριτικές στο διαδίκτυο.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Πρατικάκη, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Δημοτίκαλης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-02-16
  Το θέμα της εργασίας είναι η ανάλυση Pareto των παραπόνων πελατών ξενοδοχείων. Ασχοληθήκαμε με την ανάλυση Pareto για την ποιότητα υπηρεσιών ξενοδοχείων και εξετάστηκε η ποιότητα των ξενοδοχειακών υπηρεσιών της Κρήτης. Η ...
 • Επιλογή και ανάλυση χαρτοφυλακίου με την αρχή της μέγιστης εντροπίας.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Χίμα, Μαϊντινέλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Δημοτίκαλης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-12-11
  Η επιλογή επενδυτικού χαρτοφυλακίου χρησιμοποιώντας την αρχή της Μέγιστης Εντροπίας είναι το θέμα της παρούσας Εργασίας. Η κλασική προσέγγιση της «σύγχρονης θεωρίας χαρτοφυλακίου» που προτάθηκε από τον Markowitz χρησιμοποιεί ...
 • Στατιστική ανάλυση αξιολογήσεων αξιοθέατων σε ελληνικούς τουριστικούς προορισμούς.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Ντέμπροβα, Έρβιν
  Επιβλέπων καθηγητής: Δημοτίκαλης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-03-22
  Η εργασία αναφέρεται στην στατιστική ανάλυση αξιολογήσεων αξιοθέατων σε Ελληνικούς προορισμούς συγκεκριμένα σε 3 Ελληνικά νησιά, στην Κρήτη, Κέρκυρα και στην Ρόδο. Για να πετύχουμε την καλύτερη δυνατή στατιστική ανάλυση ...
 • Στατιστική ανάλυση ελληνικών καναλιών YouTube.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Δουδουλάκης, Παύλος
  Επιβλέπων καθηγητής: Δημοτίκαλης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-08-22
  Το θέμα της εργασίας αφορά την στατιστική ανάλυση ελληνικών καναλιών στην πλατφόρμα του YouTube. Για την στατιστική ανάλυση των 100 κορυφαίων καναλιών στις διάφορες χώρες στο YouTube, χρησιμοποιούμε δεδομένα από την ...
 • Σύγκριση αξιολογήσεων επισκεπτών: Ρώμη- Παρίσι –Λονδίνο –Αθήνα.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Σφακιανάκης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Δημοτίκαλης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-03-08
  Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η σύγκριση αξιολογήσεων επισκεπτών τεσσάρων πρωτευουσών: Ρώμη, Αθήνα, Παρίσι, Λονδίνο. Η σύγκριση αξιολογήσεων των επισκεπτών των τεσσάρων πόλεων πραγματοποιήθηκε μέσω αξιολογήσεων ...
 • Σύγκριση τουριστικών προορισμών Κρήτης από τις αξιολογήσεις στο tripadvisor.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Ανδρεαδάκης, Λάμπρος; Μπακιρλής, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Δημοτίκαλης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-04-03
  Η εργασία συγκρίνει τουριστικούς προορισμούς της Κρήτης, ειδικότερα αξιολογήσεις εστιατορίων ανά Περιφερειακή Ενότητα από τις αξιολογήσεις και κριτικές που έχουν γραφτεί στα ελληνικά (από Έλληνες) και αυτές που δεν έχουν ...