• Ανάλυση οικονομικών καταστάσεων εταιρίας μεταφορών και αποθήκευσης.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Κριτσωτάκη, Ευαγγελία
  Επιβλέπων καθηγητής: Γαλυφιανάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-02-25
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας Goldair cargo με βιβλία Γ’ κατηγορίας. Αρχικά γίνεται μια αναλυτική περιγραφή των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που υποχρεούται ...
 • Η αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων στην Ελλάδα.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Γεωργοπούλου, Γεωργία; Δερμιτζάκη, Σοφία
  Επιβλέπων καθηγητής: Γαλυφιανάκης, Γεώργιος; Γαβριλάκης, Νεκτάριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-03-03
  Ο θεσμός των Αμοιβαίων Κεφαλαίων παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας εντυπωσιακούς ρυθμούς εξέλιξης, ανάλογη με αυτήν που ξεκίνησε και είχε η Δυτική Ευρώπη τη δεκαετία του 70. Παρά τα διάφορα χρηματοπιστωτικά ...
 • Τακτικές που ακολουθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο νομό Ρεθύμνης στην προσέλκυση αγοραστικού κοινού.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Κερεντζή, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Γαβριλάκης, Νεκτάριος; Γαλυφιανάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-03-03
  Σκοπός αυτής της μελέτης είναι η παρουσίαση της θέσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην αγορά, της χρησιμότητάς τους στην οικονομία και η ανάλυση των τρόπων και των μέσων με τα οποία δύνανται η υπό εξέταση επιχειρήσεις ...
 • Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) και ο ρόλος του στην παγκόσμια οικονομική κρίση 2008-2018.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Κριτσωτάκη, Βαρβάρα-Νίκη
  Επιβλέπων καθηγητής: Γαλυφιανάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-10-06
  Όλες οι χώρες είναι πιθανό να αντιμετωπίσουν κάποια στιγμή προβλήματα σημαντικά ή μη στην οικονομία τους, καθώς οι συνθήκες που επικρατούν κάθε φορά αλλά και οι δυνατότητες των χωρών δεν δύνανται να είναι διαρκώς σταθερές. ...
 • Το σκιώδες τραπεζικό σύστημα και ο ρόλος του στην παγκόσμια οικονομία.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Πλοκαμάκη, Αντωνία
  Επιβλέπων καθηγητής: Γαλυφιανάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-01-20
  Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση εμφάνισε στην επιφάνεια το σκιώδες τραπεζικό σύστημα για να καταλάβουμε τον πραγματικό ρόλο που παίζει. Αν και αυτός ο όρος συνδέεται συχνά και σχετίζεται με την κατάρρευση της οικονομικής ...
 • Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και Συνθήκες Βασιλείας.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Φαϊτάκης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Γαλυφιανάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-03-14
  Οι μεγάλες χρηματοπιστωτικές και οικονομικές κρίσεις των τελευταίων 100 χρόνων έκαναν επιτακτική την ανάγκη, σε παγκόσμια κλίμακα, της δημιουργίας ενός πλαισίου μέσα στο οποίο να δραστηριοποιούνται και να αναπτύσσονται ...