• Εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού σε επιχειρήσεις: μελέτη περίπτωσης στον ξενοδοχειακό κλάδο.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Σαρικάς, Εμμανουήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Λεμονάκης, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-05-29
  Στις μέρες μας η επιβίωση μιας επιχείρησης λόγο της παγκόσμιας κρίσης δεν είναι κάτι το απλό. Κατά καιρούς βγαίνουν διαφορές έρευνες για το πώς οι επιχειρήσεις μπορούν να διατηρηθούν και να μείνουν ανταγωνίστηκες στην ...
 • Επιλογή στρατηγικών τοποθέτησης προϊόντος στην αγορά με χρήση Πολυκριτηριακών Μεθόδων Λήψης Απόφασης (MCDA).

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Σουνδουλουνάκης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Λεμονάκης, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-11-05
  Ο στόχος της επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι η δημιουργία νέων και η διατήρηση των υφιστάμενων πελατών της, σε μια αέναη προσπάθεια διατήρησης και ανάπτυξης του μεριδίου αγοράς που καταλαμβάνει. Συντελώντας έτσι στην ...
 • Εσωτερικός έλεγχος και εταιρική διακυβέρνηση-Συσχετίσεις και τρόποι εφαρμογής τους στα ΜΜΕ.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Γεωργεουδενά, Ευφροσύνη; Τριπόδη, Γραμματική
  Επιβλέπων καθηγητής: Λεμονάκης, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-07-02
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία θέλουμε να αναδείξουμε τον κυριότερο ρόλο που διαδραματίζει ο εσωτερικός έλεγχος και η εταιρική διακυβέρνηση σε μια επιχείρηση. Στο πρώτο κεφάλαιο κάνουμε αναφορά για την σημασία και τον έλεγχο ...
 • Κόστος αποθεμάτων και μέθοδοι αποτίμησης- σύγχρονες τάσεις και προοπτικές.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Εργαζάκης, Συμεών
  Επιβλέπων καθηγητής: Λεμονάκης, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-06-09
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία, επικεντρωνόμαστε στο ζήτημα της αποτίμησης και καταγραφής των αποθεμάτων των σύγχρονων επιχειρήσεων. Περιγράφουμε και αναλύουμε την σπουδαιότητα της αποτελεσματικής διαχείρισης αποθήκης, της ...
 • Κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων (ABC) στον τομέα των υπηρεσιών. Η περίπτωση μιας φαρμακαποθήκης.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Γαλανάκη, Χρυσούλα
  Επιβλέπων καθηγητής: Λεμονάκης, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-11-19
  Αναφερόμενοι στην κοστολόγηση καθίσταται σαφές ότι συμβάλλει στον προγραμματισμό και στον έλεγχο της επιχειρησιακής δράσης καθώς και στην λήψη αποφάσεων. Επιπλέον, σκοπεύει στην παροχή των απαιτούμενων πληροφοριών ώστε να ...
 • Κοστολόγηση οπωροκηπευτικών προϊόντων: Η περίπτωση της Ιεράπετρας.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Σκοκάκης, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Λεμονάκης, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-02-04
  Η παρούσα πτυχιακή εστιάζει στη μελέτη των μεθόδων κοστολόγησης των οπωροκηπευτικών προϊόντων με ιδιαίτερη αναφορά στην περίπτωση της περιοχής της Ιεράπετρας στην Κρήτη. Επιπλέον, γίνεται παρουσίαση του αγροτικού τομέα ...
 • Κοστολόγηση οπωροκηπευτικών προϊόντων: Η περίπτωση της Ιεράπετρας.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Σκοκάκης, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Λεμονάκης, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-02-18
  Η παρούσα πτυχιακή εστιάζει στη μελέτη των μεθόδων κοστολόγησης των οπωροκηπευτικών προϊόντων με ιδιαίτερη αναφορά στην περίπτωση της περιοχής της Ιεράπετρας στην Κρήτη. Επιπλέον, γίνεται παρουσίαση του αγροτικού τομέα ...
 • Οργάνωση και διοίκηση προγραμμάτων εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης - Επισκόπηση σε θέματα management, marketing και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Σπανάκης, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Λεμονάκης, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-04-07
  Η παρούσα διπλωματική εργασία στηρίζεται στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση και τις ιδιότητες της. Αρχικά, είναι απαραίτητο να επισημανθούν ορισμοί προκειμένου να αποσαφηνιστεί η έννοιά της. Έπειτα, ακολουθεί ο σκοπός της ...
 • Πρόσβαση ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον τραπεζικό δανεισμό. Εργαλεία χρηματοδότησης κατά την κρίση.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Σακκά, Στέλλα
  Επιβλέπων καθηγητής: Λεμονάκης, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-04-23
  Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η καταγραφή των κυριότερων χρηματοδοτικών εργαλείων για τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ελλάδας που υπάρχουν στην τρέχουσα χρονική περίοδο, όπου κυριαρχούν πολλές προκλήσεις και μεγάλη ...
 • Στρατηγικό μάνατζμεντ και θεματικός τουρισμός στην Κρήτη -Τάσεις και προοπτικές.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΠΜΣ Χρηματοοικονομική Διοίκηση
  Συγγραφείς: Μπιστιτζιάνου, Αγλαΐα
  Επιβλέπων καθηγητής: Λεμονάκης, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-10-19
  Στην παρούσα Διπλωματική Εργασία θα αναλύσουμε το θεματικό – εναλλακτικό τουρισμό και τις μορφές του, δίνοντας περισσότερη έμφαση στον γαστρονομικό τουρισμό της Κρήτης. Η εργασία συμπεριλαμβάνει δύο μέρη: το θεωρητικό και ...
 • Συστήματα εσωτερικού ελέγχου και η χρήση του εργαλείου balanced scorecard.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Μαλάμη, Ευαγγελία
  Επιβλέπων καθηγητής: Λεμονάκης, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-02-08
  Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τα Συστήματα Εσωτερικού Εργαλείου με τη χρήση του εργαλείου Balanced Scorecard. Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας γίνεται αναφορά σε εισαγωγικές έννοιες του Εσωτερικού Ελέγχου όπως ...
 • Συστήματα εσωτερικού ελέγχου και χρήση του εργαλείου balanced scorecard.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Ηλιάκης, Ηλίας; Λαδάς, Ανδρέας; Ladas, Andreas
  Επιβλέπων καθηγητής: Λεμονάκης, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-08-31
  Η μέθοδος Balanced Scorecard εφαρμόζεται συχνά στον εσωτερικό έλεγχο των εταιριών και των οργανισμών. Το εργαλείο αυτό περιλαμβάνει τέσσερις κατηγορίες μέτρων. Τα οικονομικά μέτρα, τα μέτρα που αφορούν στον πελάτη, τα μέτρα ...