• Δημιουργία 3D προβολής και σύνθεση προβολής με βάση 2D δεδομένα.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Μηχανικών (ΣΜΗΧ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Λισίτσα, Εβγκένια
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαλάμος, Αθανάσιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-10-05
  Η απλοποίηση της σύνθεσης όψεων και η δημιουργία σύνθετης γεωμετρίας είναι ένα συνεχώς εξελισσόμενο θέμα στην επιστήμη των υπολογιστών. Η ανάγκη ανάπτυξης μιας αποτελεσματικής μεθοδολογίας για την αναπαράσταση δεδομένων ...
 • Ανάπτυξη αλγορίθμων για επεξεργασία δεδομένων αισθητήρων και προσδιορισμό θέσης πομπών.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Μηχανικών (ΣΜΗΧ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Σταρίδας, Αλέξιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαλάμος, Αθανάσιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-10-17
  Τα τελευταία χρόνια, ο εντοπισμός θέσης έχει αναχθεί σε θέμα αυξανόμενου επιστημονικού ενδιαφέροντος, καθώς η ανάγκη για την ανίχνευση θέσης σε οποιαδήποτε στιγμή έχει καταστεί θέμα πρωταρχικής σημασίας. Στις μέρες μας ...
 • Εφαρμογές της μηχανικής μάθησης και αναγνώριση αντικειμένων σε εικονικούς κόσμους.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  Συγγραφείς: Τζερμιά, Χρυσούλα
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαλάμος, Αθανάσιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-05-11
  Στην εργασία αυτή μελετήθηκε η εφαρμογή της μηχανικής μάθησης στην κατάτμηση αντικειμένων (μοντέλων) στον εικονικό χώρο με σκοπό την εξαγωγή χαρακτηριστικών τους και τελικώς την κατάταξη και αναγνώριση τους. Για τον σκοπό ...
 • Συλλογή, διαχείριση και οπτικοποίηση δεδομένων γεωπονικών και ηλεκτρονικών συστημάτων μέσω διαδικτύου των αντικειμένων.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  Συγγραφείς: Ματσούκας, Κωνσταντίνος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαλάμος, Αθανάσιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-07-24
  Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη μιας εφαρμογής IoT. Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) είναι ένα δίκτυο που επιτρέπει πολλαπλές συσκευές, καθώς και οποιοδήποτε αντικείμενο που ενσωματώνει ηλεκτρικές ...
 • Ανάπτυξη προβολών απεικονίσεων μεγάλων δεδομένων με τεχνολογίες maplibre και D3.js προσαρμοσμένες σε περιβάλλον react.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  Συγγραφείς: Γερόλυμος, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαλάμος, Αθανάσιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-11-22
  Η ταχεία εξάπλωση των διασυνδεδεμένων συσκευών στο πλαίσιο του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT) έχει οδηγήσει στη ραγδαία αύξηση της παραγωγής και της κατανάλωσης δεδομένων. Αυτό το εκτεταμένο φαινόμενο έχει αναδείξει τη ...
 • Πλατφόρμα IoT από άκρο σε άκρο που επικεντρώνεται στην ποικιλομορφία δεδομένων και συσκευών Agriculture 4.0.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Μηχανικών (ΣΜΗΧ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Φραγκόπουλος, Μάρκος-Βασίλειος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαλάμος, Αθανάσιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-08-23
  Η έξυπνη γεωργία μπορεί να οριστεί ως η εφαρμογή συμπληρωματικών τεχνολογιών που συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση της πλεονεκτικής χρήσης πόρων και στην αύξηση της παραγωγικότητας. Ο τομέας της γεωργίας περιλαμβάνει έναν ...
 • Μελέτη της επίδρασης του φωτός στον ρεαλισμό των γραφικών.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  Συγγραφείς: Λισίτσα, Εβγκένια
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαλάμος, Αθανάσιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-10-08
  Στην πτυχιακή εργασία γίνεται η μελέτη της επίδρασης του φωτισμού, των χρωμάτων και της σύνθεσης στον ρεαλισμό των γραφικών. Παρουσιάζονται οι βασικοί αλγόριθμοι υπολογισμού φωτός και χρωμάτων, θεωρία και ψυχολογία χρώματος, ...
 • Διαδραστική παρουσίαση πολιτιστικού περιεχομένου με τη χρήση υβριδικών τεχνολογιών, γεωγραφικού συστήματος και τρισδιάστατων τεχνολογιών.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  Συγγραφείς: Κολοκούρης, Χαράλαμπος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαλάμος, Αθανάσιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-10-20
  Η βασική ιδέα είναι: η απεικόνιση πολιτιστικού περιεχομένου, προσεγγίζοντας τον χρήστη στον τρισδιάστατο ψηφιακό χώρο, μέσω του χάρτη όπου απεικονίζεται ως βασικό μέσω πλοήγησης. Η γενική πλατφόρμα συγκομιδής πληροφορίας, ...
 • Ανάπτυξη επιδεικτικού περιβάλλοντος βασισμένο στις τεχνολογίες Metaverse.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  Συγγραφείς: Μηλαθιανάκης, Μιχαήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαλάμος, Αθανάσιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-09-27
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία γίνεται μελέτη και ανάπτυξη για τη δημιουργία ενός metaverse περιβάλλοντος. Επίσης γίνεται αναφορά για την επαυξημένη πραγματικότητα και τα παρακλάδια της, τις τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν ...
 • Περιγραφή και ανάλυση ζητημάτων διαδικτυακής διαφήμισης μέσω χορηγούμενης αναζήτησης, διαφημιστικών κειμένων και διαδικτυακών campaign (Google Analytics, AdWords, AdPlanner, CTR, CPM).

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  Συγγραφείς: Καλότυχος, Εμμανουήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαλάμος, Αθανάσιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-11-12
  Ενώ οι παραδοσιακές διαφημίσεις χρησιμοποιούνται από πολλές εταιρείες για να οδηγούν τους πελάτες στις ιστοσελίδες τους, σήμερα πλέον πολλές επιχειρήσεις δοκιμάζουν ηλεκτρονικές διαφημίσεις (online advertising – internet ...