• Εξαγωγή γνώμης σε δεδομένα των κοινωνικών μέσων με πιθανοτική λογική συλλογιστική.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Μηχανικών (ΣΜΗΧ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
    Συγγραφείς: Ζερβουδάκης, Στέφανος
    Επιβλέπων καθηγητής: Μαρακάκης, Εμμανουήλ
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-09-23
    Στα πλαίσια αυτής της εργασίας μελετήθηκε η εξαγωγή γνώμης στα κοινωνικά μέσα με πιθανοτική λογική συλλογιστική. Το Twitter είναι ένα από τα πιο δημοφιλή κοινωνικά δίκτυα με εκατομμύρια χρήστες καθημερινά ενεργούς χρήστες ...