• Κατηγορηματική επισημείωση με τη χρήση διανυσματικών παραστάσεων και βαθέων νευρωνικών δικτύων.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  Συγγραφείς: Γιαννακός, Ιάκωβος
  Επιβλέπων καθηγητής: Τσικνάκης, Εμμανουήλ; Κουμάκης, Ελευθέριος; Μαριάς, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-02-04
  Η παρούσα μελέτη διεξήχθη στα πλαίσια της πτυχιακής εργασίας με θέμα «Κατηγορηματική επισημείωση με τη χρήση διανυσματικών παραστάσεων και βαθέων νευρωνικών δικτύων». Ο σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι να μελετήσει και ...
 • Κατηγοριοποίηση ιατρικών εικόνων με σύγχρονες τεχνικές τεχνητής όρασης και επεξεργασίας εικόνας.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  Συγγραφείς: Μελησσιανός, Βασίλειος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαριάς, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-05-07
  Η διάγνωση καρκίνου του μαστού με βάση μαστογραφία είναι δύσκολη, ειδικά σε περιοχές με υψηλή πυκνότητα ιστού του μαστού. Επιπλέον, η κατηγορία πυκνότητας του μαστού έχει συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του ...
 • Διαχωρισμός βλαβών της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας με την χρήση UNET, με προ-εκπαιδευμένο encoder.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Μηχανικών (ΣΜΗΧ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Θεοδωρόπουλος, Δημήτριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαριάς, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-01-19
  Με την έκρηξη του Deep Learning στις μέρες μας, πολλές νέες αρχιτεκτονικές έχουν επινοηθεί για την εκτέλεση εργασιών όπως classification, detection, segmentation κ.λπ. Στην Ιατρική Απεικόνιση και ιδιαίτερα στην Οφθαλμολογία, ...
 • Διαφορική και πολυεπίπεδη ανάλυση υφής για την πρόβλεψη της ανταπόκρισης θεραπείας στον καρκίνο του μαστού.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  Συγγραφείς: Σκεπασιανός, Ηρακλής
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαριάς, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-03-31
  Η αξιολόγηση της ανταπόκρισης του όγκου έχει διερευνηθεί εκτενώς με τη χρήση μιας ευρείας ποικιλίας με χειροκίνητες και με τη βοήθεια υπολογιστή μεθόδους. Οι Ογκολόγοι χρησιμοποιούν, μεταξύ άλλων, τα κριτήρια αξιολόγησης ...
 • Ανάλυση γονιδιακής έκφρασης με την χρήση νευρωνικών δικτύων.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  Συγγραφείς: Παναγιωτάκης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαριάς, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-05-11
  Με την παρούσα εργασία επιδιώκεται η σκιαγράφηση των βασικών πτυχών της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης στο πεδίο της βιοπληροφορικής και συγκεκριμένα της χρήσης νευρωνικών δικτύων για την ανάλυση γονιδιακών εκφράσεων. Πιο ...
 • Ποσοτικοποίηση σήματος από ιστοπαθολογικές εικόνες φθορισμού και εφαρμογές μηχανικής μάθησης για την κατηγοριοποίηση τους.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  Συγγραφείς: Παπαγιαννάκης, Στυλιανός
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαριάς, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2024-01-16
  H ποσοτικοποίηση καθώς και η κατηγοριοποίηση των εικόνων φθορισμού αποτελεί πρόκληση ακόμη και σήμερα λόγω της έλλειψης διαθέσιμων λογισμικών. Οι κλινικοί οφείλουν να επιλέγουν και να σχεδιάζουν χειροκίνητα τις περιοχές ...
 • Σύγκριση λογισμικών ραδιομικής ανάλυσης εικόνας.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  Συγγραφείς: Μαρκοδημητράκης, Εμμανουήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαριάς, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-11-16
  Οι τεχνικές ραδιομικής ανάλυσης (Radiomics) εικόνας έχουν φέρει επανάσταση στην επεξεργασία ιατρικής εικόνας, καθώς έχουν την δυνατότητα εξαγωγής μεγάλου αριθμού χαρακτηριστικών υφής και σχήματος με απώτερο σκοπό, την ...