• Διατροφή και καρκίνος του πνεύμονα.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας
  Συγγραφείς: Μανωλής, Φίλιππος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαρκάκη, Αναστασία; Κανέλλος, Παναγιώτης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-03-31
  Ο καρκίνος του πνεύμονα αποτελεί μια χρόνια κατάσταση, που συνοδεύεται από προβλήματα, όχι μόνο σωματικά αλλά και ψυχολογικά. Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στα σωματικά προβλήματα που εμφανίζονται και τη σχέση τους με ...
 • Εκτίμηση των δεικτών θρέψης, του πρωτεϊνικού ισοζυγίου και αξιολόγηση της ποιότητας ζωής των ασθενών που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας
  Συγγραφείς: Σασιάκου, Άννα
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαρκάκη, Αναστασία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-03-22
  Ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα των ασθενών με τελικού σταδίου Χρόνια Νεφρική Νόσο (ΧΝΝ) αποτελεί η κατάσταση θρέψης τους λόγω των πολλαπλών προβλημάτων, επιπλοκών και κλινικών διαταραχών που παρουσιάζουν οι ασθενείς αυτοί. ...