• Αξιολόγηση της ποιότητας ζωής ασθενών υπό αιμοκάθαρση σε ιδιωτικό νεφρολογικό κέντρο της Κρήτης.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Υγείας (ΣΕΥ), ΠΜΣ Προηγμένη Κλινική Πρακτική στις Επιστήμες Υγείας
  Συγγραφείς: Mπαλάση, Ρεβέκκα
  Επιβλέπων καθηγητής: Βλασιάδης, Κωνσταντίνος; Πατελάρου, Ευριδίκη
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-04-16
  Εισαγωγή: Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια αποτελεί ένα σημαντικό τόσο σε σοβαρότητα όσο και σε συχνότητα πρόβλημα υγείας στις σύγχρονες κοινωνίες, αναπτυσσόμενες και αναπτυγμένες. Η αιμοκάθαρση αποτελεί την πιο κοινή μέθοδο ...
 • Απόπειρες αυτοκτονίας. Επιδημιολογική καταγραφή και παράγοντες κινδύνου.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Υγείας (ΣΕΥ), ΠΜΣ Προηγμένη Κλινική Πρακτική στις Επιστήμες Υγείας
  Συγγραφείς: Βαρβαζά, Άννα-Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Πατελάρου, Ευρυδίκη
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-10-27
  Εισαγωγή: Η επιθυμία για αυτοκαταστροφική αφαίρεση της ζωής αποτελεί ένα θέμα που απασχολεί διαχρονικά κάθε κοινωνία και πολιτισμό. Η απόφαση της απόπειρας είναι πολυπαραγοντική και αφορά το φύλο, την ηλικία, την κοινωνικό ...
 • Ο ρόλος της οικογένειας και του υποστηρικτικού περιβάλλοντος σε παιδιά με αναπτυξιακή διαταραχή.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Υγείας (ΣΕΥ), ΠΜΣ Προηγμένη Κλινική Πρακτική στις Επιστήμες Υγείας
  Συγγραφείς: Βαρδάκης, Ευάγγελος
  Επιβλέπων καθηγητής: Πατελάρου, Ευρυδίκη
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-05-08
  Ο ερχομός ενός παιδιού με αυτισμό επηρεάζει την οικογένεια σε διάφορους τομείς και προκαλεί διάφορες αλλαγές. Οι ελλιπείς κοινωνικές υπηρεσίες στήριξης, αλλά και οι αρνητικές στάσεις και προκαταλήψεις επηρεάζουν τους γονείς. ...
 • Παρατηρητική μελέτη για την εμφάνιση δευτερογενών ενεργειών από τη φαρμακευτική αγωγή σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο και συννοσηρότητες.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Υγείας (ΣΕΥ), ΠΜΣ Προηγμένη Κλινική Πρακτική στις Επιστήμες Υγείας
  Συγγραφείς: Ρουμπεδάκη, Μαριάννα
  Επιβλέπων καθηγητής: Σπανάκης, Μάριος; Πατελάρου, Ευρυδίκη
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-09-09
  ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Οι ασθενείς με τελικού σταδίου χρόνια νεφρική νόσο (ΧΝΝ) αποτελούν μια ειδική κλινική ομάδα ασθενών που απαιτεί εξειδικευμένες θεραπευτικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των επιπλοκών της νόσου αλλά και της ...